2020

114 Download

Infrared spectroscopic study of hydrogen bonding topologies in the smallest ice cube

Gang Li,# Yang-Yang Zhang,# Qinming Li,# Chong Wang, Yong Yu, Bingbing Zhang, Han-Shi Hu, Weiqing Zhang, Dongxu Dai, Guorong Wu, Dong H. Zhang, Jun Li,* Xueming Yang,* and Ling Jiang*

Nat. Commun., 2020, 11, 5449.

113 Download

Infrared spectroscopy of neutral water clusters at finite temperature: Evidence for a noncyclic pentamer

Bingbing Zhang,# Yong Yu,# Yang-Yang Zhang,# Shukang Jiang, Qinming Li, Han-Shi Hu, Gang Li, Zhi Zhao, Chong Wang, Hua Xie, Weiqing Zhang, Dongxu Dai, Guorong Wu, Dong H. Zhang, Ling Jiang,* Jun Li,* and Xueming Yang*

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2020, 117, 15423−15428.

112 Download

Control of zeolite pore interior for chemoselective alkyne/olefin separations

Yuchao Chai,# Xue Han,# Weiyao Li, Shanshan Liu, Sikai Yao, Chong Wang, Wei Shi, Ivan da-Silva, Pascal Manuel, Yongqiang Cheng, Luke D. Daemen, Anibal J. Ramirez-Cuesta, Chiu C. Tang, Ling Jiang, Sihai Yang,* Naijia Guan, Landong Li*

Science, 2020, 368, 1002−1006.

111 Download

Deconstructing vibrational motions on the potential energy surfaces of hydrogen-bonded complexes

Bingbing Zhang,# Shuo Yang,# Qian-Rui Huang,# Shukang Jiang, Rongjun Chen, Xueming Yang, Dong H. Zhang, Zhaojun Zhang,* Jer-Lai Kuo,* and Ling Jiang*

CCS Chemistry, 2020, 2, 829−835.

110 Download

Infrared Spectroscopy of CO2 Transformation by Group III Metal Monoxide Cations

Dong Yang,# Mingzhi Su,# Huijun Zheng, Zhi Zhao, Xiangtao Kong, Gang Li, Hua Xie, Weiqing Zhang, Hongjun Fan,* and Ling Jiang*

Chin. J. Chem. Phys. 2020, 33, 160−166.

109 Download

Structures, energetics, and infrared spectra of the cationic monomethylamine-water clusters

Shukang Jiang#, Dong Yang#, Xiangtao Kong#, Chong Wang, Xiangyu Zang, Huijun Zheng, Gang Li, Hua Xie, Weiqing Zhang, Xueming Yang, and Ling Jiang*

Chin. J. Chem. Phys. 2020, 33, 31-36.

108 Download

Infrared + vacuum ultraviolet two-color ionization spectroscopy of neutral metal complexes based on a tunable vacuum ultraviolet free-electron laser

Gang Li,# Chong Wang,# Qinming Li,# Huijun Zheng, Tiantong Wang, Yong Yu, Mingzhi Su, Dong Yang, Lei Shi, Jiayue Yang, Zhigang He, Hua Xie, Hongjun Fan, Weiqing Zhang, Dongxu Dai, Guorong Wu, Xueming Yang, and Ling Jiang*

Rev. Sci. Instrum., 2020, 91, 034103.

107 Download

Infrared spectroscopy of neutral water dimer based on a tunable vacuum ultraviolet free electron laser

Bingbing Zhang,# Yong Yu,# Zhaojun Zhang,# Yang-Yang Zhang,# Shukang Jiang, Qinming Li, Shuo Yang, Han-Shi Hu, Weiqing Zhang, Dongxu Dai, Guorong Wu, Jun Li,* Dong H. Zhang,* Xueming Yang,* and Ling Jiang*

J. Phys. Chem. Lett., 2020, 11, 851-855.